O mě

Trutnovský výtvarník Robert Fűrbacher vystudoval klasickou holandskou malbu na Volné umělecké akademii v Rotterdamu (Nizozemí). Výtvarné umění ho lákalo v celém svém spektru, a tak se z původních obrazů krajinek začal pomalu obracet ke grafice, impresionismu, pop artu… I přes rozmanitost těchto stylů byla v jeho díle vždy jasně rozpoznatelná linka jeho osobité tvorby.

V polovině devadesátých let se posunul až k abstraktnímu umění, které rozvíjí až do dnešních dnů. V jeho ateliéru vznikají ojedinělé obrazy, které v sobě nesou mystiku a magii. Prostorovost a hloubku vytváří skládáním mnoha transparentních různobarevných vrstev. Živosti a hry světel dosahuje Robert kombinovanou technikou, ve které kombinuje akrylové a olejové barvy a doplňuje je různými přírodními materiály. Ve vlnách barvy najdete kousky látek, mušličky, kamínky, brouky, střípky zlata… drobné upomínky míst a chvil, osobní vzpomínky. Obrazy se vás dotknou v nitru. Někdy pošle francouzský básník své dílo inspirované obrazem, které zahlédl na internetu, jindy návštěvníci výstav či interiérů s Robertovými díly dlouho v tichu stojí před obrazy a vnímají jejich atmosféru. Mluví o tom, že „z obrazů sálá příjemné teplo a harmonie.“ Přenesení pocitů harmonie je jedním z malířových hlavních cílů. “Abstraktní umění se nedá pochopit rozumem. Je to čistě citová záležitost. Přenáším své pocity na plátno a dávám jim tvar a barvu …“

Do roku 2008 Robert žil, tvořil a vystavoval svá umělecká díla převážně v Nizozemí, kde se zúčastnil více jak šedesáti výstav. V roce 2008 se vrátil zpět do Čech, kde pokračuje ve své umělecké tvorbě a výstavách. Jeho technika je prohloubená zkušeností a pokorou k dílu a výsledkem je mnoho nových krásných obrazů a účast na mnoha výstavách po celé České republice.